2 juni, 2020

Vi bygger vidare på miljökompetensen

Veronica Dellfjord är biträdande projekteringsledare och certifierad miljöbyggnadssamordnare. Hon jobbar på ByggPartner i region Dalarna/Gästrikland.

Den som vill bidra till ökad hållbarhet måste ha kunskap och drivkraft. Vår biträdande projekteringsledare Veronica Dellfjord har utbildat sig till certifierad miljöbyggnadssamordnare. Nu kan hon hjälpa kunderna att fatta sunda beslut.

Den som vill bli bra på att driva hållbara projekt ska i första hand vara intresserad av att göra skillnad. Det är Veronica Dellfjord. I sitt arbete som biträdande projekteringsledare på ByggPartner ser hon alltid till att lyfta hållbarhetsfrågorna, bland annat genom att upplysa om alternativa material eller metoder i byggprocessen.
– Jag jobbar i projektets tidiga skede, då det också finns bäst möjligheter att påverka hur vi sedan ska bygga. Genom att testa olika varianter i mina beräkningar kan jag också komma med ett mer varierat beslutsunderlag till kunden.
Den utbildning i miljöbyggnad som Veronica har gått arrangeras av Sweden Green Building Council (SGBC) och ställer höga krav på deltagarna. Bland annat ska man ha god kunskap om byggprocessen samt kunna kontrollera många delprocesser och stora informationsmängder i form av exempelvis beskrivningar, deklarationer och beräkningsresultat.
– Det är spännande att utvecklas inom hållbart byggande, som helt klart är en framtidsfråga för vår bransch, säger Veronica.
Nu kan hon certifiera projekt enligt de senaste reglerna för Miljöbyggnad, som är det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige, med över 1500 certifierade byggnader. Systemet går att använda för de flesta byggnader och har tre olika betyg: Guld, Silver och Brons. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av SGBC.