28 december, 2020

”Team Sparren” – bättre och starkare genom samverkan

Renoveringen av kvarteret Sparren på Södermalm i Stockholm genomfördes i partnering med Stockholmshem. ByggPartners entreprenadingenjör Andreas Gillberg visar ett konstverk som restaurerats och fått en ny placering i det renoverade trapphuset. Projektet färdigställdes hösten 2020.

Stockholmshems fastighet Sparren på Södermalm renoverades i ett samverkansprojekt som präglades av dialog, tydliga mål och uppföljning.

Fem nya lägenheter, tolv nya balkonger och klart en månad innan utsatt tid:
– Det har varit ett bra år med beundransvärt engagemang av alla inblandade. Trots hårt arbete har vi haft roligt på vägen. Det är nästan synd att projektet är slut, säger projektchef Sofia Fernström och syftar på ombyggnaden av en fastighet på Brännkyrkagatan, ett samverkansprojekt med ByggPartner som totalentreprenör.

Samverkan är en av de entreprenadformer som Stockholmshem arbetar med. I detta projekt har det fungerat bra.
– Nyckeln till bra samverkan är kommunikation och dialog. Och det måste handla om samverkan på riktigt, inte bara fina ord på ett papper, säger Sofia.
– Att mäta och följa upp målen och inga dolda agendor, vi ska vara transparanta och lyhörda både vad gäller i ekonomi, utmaningar och möjligheter, säger Andreas Gillberg, entreprenadingenjör på ByggPartner.

Startskottet för projektet var en workshop där alla jobbade fram och skrev under en gemensam partneringdeklaration – projektets förhållningssätt. För att det inte bara skulle bli ett papper på väggen, följde laget upp målen vid varje byggmöte då alla satte betyg på de viktigaste punkterna: Tid, ekonomi, kommunikation, kvalitet och miljö.