30 augusti, 2019

Partnering med träkänsla i nytt datacenter

Nu bygger vi en ny etapp för EcoDataCenter i Falun. Även denna gång med en stomme av trä. Det ger mindre klimatpåverkan och bättre brandskydd än en stålstomme.

Högsta säkerhet och bästa miljöhänsyn - det är kvalitetskraven när ByggPartner uppför ett nytt datacenter i Falun. Stommen av massivt trä ger en stark och hållbar konstruktion.

Det går undan när de stora väggelementen av korslimmat trä lyfts upp av kranen och monteras i trästommen. Över hela konstruktionen vilar enorma balkar av limträ som ska bära alla installationer på taket och en tänkbar snölast på många ton.
– Under den här veckan jobbar vi parallellt med stomresning och gjutning, så det är full fart, berättar platschefen Johanne Fallhagen.
Under 2019 bygger vi ytterligare en etapp av världens enda klimatpositiva datacenter. Här samsas trä och betong i en enkel och vacker konstruktion – skalet till alla de tekniska installationer som krävs för att lagra data med högsta säkerhet och minsta miljöpåverkan. ByggPartner genomför projektet som en partnering tillsammans med beställaren EcoDataCenter, som erbjuder datalagring åt kunder över hela världen.
– Trä har en massa goda egenskaper som vi drar nytta av i det här projektet, säger arbetsledaren Björne Eriksson.
Han förklarar att en stomme av trä dels har bättre brandegenskaper än stål, dels ger betydligt mindre klimatpåverkan.
– Hela byggnaden är projekterad med målet att minimera klimatpåverkan och samtidigt hålla en säkerhetsnivå som är i en klass för sig. Det är utmanande och roligt, säger Johanne Fallhagen.
EcoDataCenter och ByggPartner samverkade även i uppförandet av det första av totalt planerade fyra datacenter på Ingarvet i Falun. Det pågående projektet, etapp två, kommer att färdigställas under senhösten 2019. Sedan inleds arbetet med invändiga installationer och inredning.
Björne Eriksson är nöjd med projektformen partnering och hur den bidrar till ett bra arbetsklimat där alla får ha en åsikt och komma med kloka tankar.
– Det här är partnering till hundra procent, precis det som ByggPartner är bäst på!