20 november, 2020

Gävle växer med partneringprojekt i trä

Hemlingborg blir navet i Gävles nya stadsdel Södra Hemlingby. Projektet genomförs av ByggPartner i en partnering tillsammans med Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Jonas Andersson, tv, och Anders Östlund är två av ByggPartners medarbetare som under ett års tid, tillsammans med kunden, har arbetat med projekteringen. Byggfasen inleddes hösten 2020. Bild: White arkitekter och Lars Dahlström.

I ett växande Gävle behövs plats för både barn och äldre. Det nya multifunktionella Hemlingborg är en av stadens största satsningar någonsin. I en jättelik byggnad med trästomme ska generationer samsas under samma tak.

Strax utanför Gävle växer den nya stadsdelen Södra Hemlingby fram. Här byggs lägenheter, parhus, villor och radhus intill ett naturreservat och med bara ett par kilometers cykelavstånd till centrala Gävle.
Många bostadshus är redan fyllda med liv och andra är under uppbyggnad. Här byggs även kommunal service, som förskola, skola, gruppboende och äldreboende.
Flera av dessa funktioner kommer att inrymmas i det nya Hemlingborg, som också blir den givna medelpunkten i den nya stadsdelen. Under ett och samma tak blir det vård- och omsorgsboende med 80 platser, en skola F-6, en förskola för 120 barn och en idrottshall.
Projektet genomförs i partnering mellan beställarna Gavlefastigheter och Gavlegårdarna samt totalentreprenören ByggPartner. Efter ett års projekteringsarbete inleddes byggfasen i början av hösten 2020.
Jonas Andersson är projekteringsledare på ByggPartner. Han leder arbetet med att utveckla byggnaden från idé till färdiga bygghandlingar, så att projektet kan realiseras.
– Vi har tillsammans strävat efter en sund byggnad, med funktionella lokaler och med hög kvalitet i materialen. Hemlingborg är ett riktigt inspirerande projekt, säger han.
Med hjälp av livscykelanalyser har teamet tagit fram olika varianter på bland annat materialval. Till slut föll valet på en stomme i massivträ med fasad av tegel.
– Med en trästomme kan vi minimera projektets klimatpåverkan och samtidigt skapa bättre inomhusmiljö.
För projektets alla hantverkare är trästommen en bonus. Den är torr, tyst och varm. Till skillnad från betong som är raka motsatsen.
– Trä ger dessutom en kortare byggtid, eftersom den inte har betongens torktider. Plus att det är så enkelt att montera installationer i en trävägg. Så vi ser egentligen bara fördelar med trästomme i den här typen av projekt, säger Jonas Andersson.
Eftersom projektet genomförs i partnering har hela utvecklingen av Hemlingborg skett i en öppen dialogbaserad process mellan ByggPartner, beställarna och de olika kommunala verksamheterna. Enligt Johannes Allringer Eriksson, projektledare på Gavlefastigheter, är en flödande dialog ett av de absolut viktigaste verktygen vid byggandet av ett så pass unikt projekt som Hemlingborg.
– Verksamheten är i hög grad med och påverkar hur lokalerna ska utformas. Tillsammans skapar vi en byggnad som möjliggör en meningsfull vardag för våra äldre och en utvecklande lärmiljö för våra barn. En byggnad där gamla och unga kan mötas dagligen.