22 april, 2020

Barn och äldre i samma hus

Balders Hage kombinerar förskola med äldre- och trygghetsboende.

Avesta kommun behövde både förskoleplatser och bostäder anpassade för dementa. Man valde då att kombinera dessa i en byggnad.

Knappa två år har det tagit för Byggpartner AB att färdigställa Baldershage, en modern byggnad med två syften som kompletterar varandra – barn och äldre samsas under samma tak. De totalt sju förskoleavdelningarna rymmer 130 barn och i de 36 lägenheterna finns trygga bostäder för äldre. I huset finns även ett tillagningskök som ska förse Baldershages alla gäster med mat, men även leverera till boenden i det intilliggande Baldersgården samt Björkhagen i Krylbo. Under våren 2020 flyttade förskolebarn in i Baldershage. Pensionärerna flyttar in eftersom.
Det här kombobygget är ett av första i länet, och väcker mycket nyfikenhet. Inte minst med tanke på blandningen av åldrar. Något som förskolerektor Sara Bergström betonar.
– Här ska generationer mötas, liksom erfarenhet och nyfikenhet. Vi vill lyfta fram lusten att lära – tillsammans.
Samvaron över generationer kommer vara ett viktigt pedagogiskt inslag på Baldershage. Till exempel skapas odlingsytor på gården, där de äldre och yngre kan samsas för att bland annat odla grönsaker.
Baldershage är byggt i partnering mellan Gamla Byn, Avestas kommunala fastighetsbolag, och ByggPartner.
– Det innebär bland annat att de som ska jobba i huset har fått vara med och bestämma hur lokaler ska utformas för att passa dem rätt. Personalen på Baldershage har på det viset bidragit med en massa kunskap som vi som entreprenör har nytta av inför nästa byggprojekt, säger ByggPartners VD Fredrik Leo.