7 februari, 2020

En tung partner på bilhallar

Audis bilhall i Borlänge uppfördes 2017. Platschef var Marcus Theander, en av ByggPartners medarbetare med stor erfarenhet av att bygga bilanläggningar i partnering.

Relationen mellan ByggPartner och Bilmetro har pågått i 20 år och resulterat i bilhallar och verkstäder på fem orter. Ett lysande exempel på strategisk partnering.

Clas Engström är utbildad konceptarkitekt för Audi och har ritat bilhallar och verkstäder för Bilmetro i drygt tio år. Han har dessutom varit projektledare för de två senaste Audi-hallar som företaget har byggt, i Borlänge, respektive Gävle.
Bilmetro och Clas samverkar med ByggPartner i så kallad strategisk partnering. Det är en samarbetsform där en entreprenör genomför flera projekt över tid, för samma uppdragsgivare och med i princip samma organisation. Syftet är att maximera erfarenhetsåterföring och åstadkomma en smidig process, med lägre risk.
– Samarbetet med ByggPartner har fungerat mycket bra. Det är ingen tillfällighet att Bilmetro har valt att jobba med samma entreprenör i så många stora projekt. Den specialkompetens som ByggPartner har fått genom åren är oerhört värdefull.

Med strategisk partnering som samarbetsform har Bilmetro och ByggPartner projekterat och byggt bilhallar och verkstäder i Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika och Gävle. I de flesta fall har projekten varit hårt konceptstyrda av biltillverkarna. Att jobba med konceptuellt byggande ställer stora krav på arbetsstyrkan anser Clas:
– Det är inte bara att montera ihop en sådan här bilhall. De installationer som kommer från Tyskland funkar inte alltid med verkligheten. Då är det viktigt med hantverkare och platschefer som har gjort liknande saker tidigare och som kan använda sin kreativa förmåga.

De senaste åren har Bilmetro investerat i helt nya Audi-hallar i Borlänge och Gävle. Nyproduktion har sina fördelar, eftersom byggprocessen kan ske avskilt och säkert. Mer komplext var det när ByggPartner har gjort om- och tillbyggnad av befintliga bilhallar, bland annat för Volkswagen och Seat. Att bygga under pågående verksamhet kräver alltid mer av laget på plats. Bland annat bättre säkerhet, logistisk ordning och samordning.
– ByggPartners medarbetare fungerar riktigt bra i dessa lägen. De är lyhörda och tillgängliga. Eventuella bekymmer tas upp direkt och kan åtgärdas. En inställning som ger bra flyt i projektet.