Byggpartner storys

7 juli, 2021

Projekteringen är nyckeln till hållbart byggande

Allt som byggs kostar resurser och påverkar klimatet. Vår metod för att minimera projektets miljö- och klimatpåverkan är att bygga utifrån en genomtänkt projektering.

18 maj, 2021

Livscykelanalys hjälper kunden till rätt beslut

Ricardo Ramirez Villegas är doktor i miljövetenskap och specialist på hållbart byggande. Han arbetar med LCA-analyser på ByggPartner och är djupt involverad i projektens tidiga skeden.

25 februari, 2021

Mikaela – konstruktören som ville ut och bygga

En vindlande väg ledde Mikaela Öbrink till byggbranschen. Nu är hon arbetsledare på ett av ByggPartners största partneringprojekt. ”Jag trivs bäst på bygge.”

8 januari, 2021

Tryggare projekt med strategisk partnering

Ett tajt lag, med deltagare som kompletterar varandra och tillsammans skapar lyckade projekt. Det är poängen med partnering i byggbranschen. På Arboga kommun valde man att gå ett steg längre och jobba i strategisk partnering.

28 december, 2020

”Team Sparren” – bättre och starkare genom samverkan

Stockholmshems fastighet Sparren på Södermalm renoverades i ett samverkansprojekt som präglades av dialog, tydliga mål och uppföljning.

20 november, 2020

Gävle växer med partneringprojekt i trä

I ett växande Gävle behövs plats för både barn och äldre. Det nya multifunktionella Hemlingborg är en av stadens största satsningar någonsin. I en jättelik byggnad med trästomme ska generationer samsas under samma tak.