Byggpartner storys

4 maj, 2020

Bättre förskola med partnering

ByggPartners samarbete med Arboga kommun har bland annat resulterat i den nya förskolan Skogsgläntan.

22 april, 2020

Barn och äldre i samma hus

Avesta kommun behövde både förskoleplatser och bostäder anpassade för dementa. Man valde då att kombinera dessa i en byggnad.

7 februari, 2020

En tung partner på bilhallar

Relationen mellan ByggPartner och Bilmetro har pågått i 20 år och resulterat i bilhallar och verkstäder på fem orter. Ett lysande exempel på strategisk partnering.

17 januari, 2020

Brandskadad villa blev som ny

Knappt ett år efter branden syns inga spår av eldens härjningar. ”Kan inte tro att det är samma hus”

15 november, 2019

Livscykelanalys motiverade träbyggnad

Med LCA-analys kan vi fatta hållbara beslut kring material och metoder baserade på fakta. Vårt projekt med Falu kommun fick trästomme istället för betong. Ett betydligt sundare val.

23 oktober, 2019

Vi gör hållbart fönsterbyte i Salabacke

När 7 000 fönster ska bytas gäller det att göra hållbara val. Vi samverkar med Uppsalahem för att byta fönstren i Salabackar – till träfönster i ursprunglig stil.