Ett vårdboende med guldkant

Utvecklingen går mot att allt fler byggnader miljöklassas. När Järfälla kommun skulle bygga äldreboendet i Viksjö var ett krav att det skulle uppfylla miljöklass guld. Nu står boendet klart och hyresgästerna har flyttat in.

Äldreboendet i Viksjö är ett särskilt boende på fem våningar fördelat på 40 vårdlägenheter. Till varje lägenhet finns badrum, ett litet kök och dessutom rymmer boendet bland annat storkök och allmänna ytor för umgänge. En byggnad kan få miljöklass guld, silver eller brons. Äldreboendet är byggt för miljöklass guld, vilket innebär de hårdaste miljökraven.

– Vi arbetar intensivt med hållbarhet. Järfälla kommun har som krav att all nyproduktion ska uppfylla miljöklass guld, berättar Kristian Forsberg, Enhetschef för genomförandeenheten vid fastighetsavdelningen på Järfälla kommun. Uppdraget att bygga Viksjö Äldreboende tillföll ByggPartner. Miljöklass guld har ett omfattande regelverk. För att certifieras enligt miljöklass guld måste en rad kriterier uppfyllas som till exempel materialval, energiåtgång och ljusinsläpp.

– Regelverken är mycket strikta och det innebär en utmaning att uppfylla alla kriterier. Bygget har gått enligt plan och har fått guldbetyg, berättar Kristian Forsberg. Den preliminära certifieringen sker i samband med att en byggnad är klar, vilket har skett med Viksjö äldreboende. Men för att en byggnad ska behålla sin certifiering ska en verifiering göras efter ett par år vilket ByggPartner ansvarar för.

Sagt om Viksjö vårdboende

– Regelverken är mycket strikta och det innebär en utmaning att uppfylla alla kriterier. Bygget har gått enligt plan och har fått guldbetyg.

Kristian Forsberg