Trafikverkets huvudkontor, Borlänge

Skissen visar hela Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge. Dels de äldre byggnaderna som renoveras och dels "ellipsen" som är en helt ny byggnadsdel. Ellipsen byggs av massivträ med minimalt klimatavtryck. Projektet är en partnering. Bild: Diös.

Diös, ByggPartner och Trafikverket ska i partnering utveckla verkets nya moderna huvudkontor i Borlänge. ByggPartner är generalentreprenör för projektet som kommer att pågå till 2022.

ByggPartners uppdrag är att i partnering genomföra projektet, som gäller renovering och tillbyggnad av de lokaler i utkanten av Borlänge som Trafikverket och Högskolan Dalarna i dagsläget delar. Dessa lokaler ska nu helt tas över av Trafikverket. I byggnaderna ska det bli helt nya kontor, anpassade för ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt. Projektet omfattar cirka 2 000 kvadratmeter nyproduktion och den totala ytan vid färdigställande blir cirka 31 000 kvadratmeter. Bland annat ska husen förbindas med gångar i massivträ och fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use, very good.

  • Projektets namn: Trafikverkets huvudkontor
  • Uppdrag: renovering, tillbyggnad
  • Byggår: 2019 – 2022
  • Ort: Borlänge
  • Omfattning: total yta 31 000 kvm, varav 2000 kvm nyproduktion
  • Kund: Diös
  • Typ: kontor
  • Entreprenadform: generalentreprenad, partnering