Slottet, Falun

Trästommen till vårdboendet Slottet i Falun monteras. Fasaden är klädd med värmebehandlad furu.

Slottet är ett innovativt bygge på flera vis, bland annat genom kombinationen av trä, stål och betong.

Vårdboendet Slottet är ett av flera projekt där vi gjorde en livscykelanalys (LCA-analys) i projekteringsskedet. Det gav oss och kunden ett mycket bra beslutsunderlag inför upphandling av material och underentreprenörer. Att bygga i trä framstod som det självklara valet, eftersom det ger hälften så mycket koldioxidutsläpp som betong och halverar byggtiden.
LCA-analyser är ett av våra verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi behöver veta vilken miljöpåverkan ett hus har, från bygge till rivning. För att ta reda på detta gör vi LCA-analyser i ett tidigt skede av projektet och fattar beslut om material och metoder baserade på fakta. I flera fall har våra LCA-analyser gjort att kunden väljer trästomme istället för betong.
Byggnaden Slottet ligger i en backe och har en suterrängvåning i betong, med en stål- och trästomme i tre våningar ovanpå. Husets trapphus är också i betong, vilket underlättade byggprocessen eftersom dessa gav stadga vid stomresningen och även fungerade som säkra transportvägar för yrkesarbetarna på plats.
Boendet byggs helt i trä från Sverige och kommer bland annat att ha solpaneler och en stor innergård. I början av år 2021 planeras det vara klart för inflyttning.

  • Projektets namn: Slottet
  • Uppdrag: nyproduktion
  • Byggår: 2019 – 2020
  • Ort: Falun
  • Omfattning: 5 500 kvm på fyra våningar
  • Kund: Falu kommun
  • Typ: vårdboende
  • Entreprenadform: partnering