Salabacke Uppsala

Flygfoto över Salabacke i Uppsala 1966. Området ritades av dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche i början av 1950-talet och anses särskilt värdefullt ur bevarandesynpunkt. Foto: Upplandsmuseet

Salabacke är ett bostadsområde i Uppsala med särskild betydelse för stadens karaktär. Att byta fönster i detta skyddsvärda område kräver känsla och kunskap.

Salabacke i Uppsala är ett trivsamt och tidstypiskt bostadsområde från 1950-talet. Området ritades av den kände Uppsalaarkitekten Gunnar Leche och har behållit sin karaktär genom åren.
Området pekas ut som ”särskilt värdefull bebyggelse” i ett beslut av kommunfullmäktige. Husen har god kvalitet, men fönstren börjar efter 69 år bli i så dåligt skick att de måste bytas.
ByggPartner kommer att genomföra fönsterbytet i partnering, vilket innebär att ByggPartner tillsammans med Uppsalahem tar fram en lösning som lever upp till önskad kvalitet, hållbarhet och ekonomi för alla inblandade. Planen är att ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster. Målsättningen är att genomföra etapp 1 under 2020.

  • Projektets namn: Salabacke
  • Uppdrag: renovering, fönsterbyte
  • Byggår: pågående
  • Ort: Uppsala
  • Omfattning: cirka 7 000 fönster
  • Kund: Uppsalahem
  • Typ: bostad, hyresrätt
  • Entreprenadform: partnering