Nockebyskogen Stockholm

De nya hyresrätterna för SKB byggs i Nockeby i utkanten av Stockholm

För Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) bygger vi ett nytt område i Nockeby utefter den natursköna Drottningholmsvägen.

Husen blir sex till antalet, med 5 våningar och kommer att rymma totalt 114 lägenheter. I tre av husen blir det garage i källarvåningen och i gårdsbyggnaden tvättstuga och gemensamhetslokal. SKB har tecknat avtal med ByggPartner om en totalentreprenad för uppförandet av Nockebyskogen. Flerbostadshusen ligger intill Nockebyskogen och kommer att följa skogsbrynet med varsam anpassning till terrängen.

  • Projektets namn: Nockebyskogen
  • Uppdrag: nyproduktion
  • Byggår: 2020 –
  • Ort: Stockholm
  • Omfattning: 114 lägenheter
  • Kund: SKB
  • Typ: hyresrätter
  • Yta:
  • Entreprenadform: totalentreprenad