Skrönan Stockholm

De nya hyresrätterna i området Skrönan byggs i Nockeby i utkanten av Stockholm. Kund är Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

För Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) bygger vi ett nytt område i Nockeby utefter den natursköna Drottningholmsvägen.

Husen blir sex till antalet, med 5 våningar och kommer att rymma totalt 114 lägenheter. I tre av husen blir det garage i källarvåningen och i gårdsbyggnaden tvättstuga och gemensamhetslokal. SKB har tecknat avtal med ByggPartner om en totalentreprenad för uppförandet av Skrönan. Flerbostadshusen ligger intill Nockebyskogen och kommer att följa skogsbrynet med varsam anpassning till terrängen.

  • Projektets namn: Skrönan
  • Uppdrag: nyproduktion
  • Byggår: 2020 –
  • Ort: Stockholm
  • Omfattning: 114 lägenheter
  • Kund: SKB
  • Typ: hyresrätter
  • Entreprenadform: totalentreprenad