Hyresrätter, Sundborn

Kopparstadens nya träprojekt i Sundborn består av 24 hyresrättslägenheter. Husen byggs i trä och målas med faluröd slamfärg - material som passar till platsen med sitt välkända kulturarv. Bild: AIX arkitekter.

ByggPartner uppför 24 hyreslägenheter i Sundborn utanför Falun. Husen uppförs med trästomme för extra klimathänsyn. Kopparstaden är kund.

De nya hyreslägenheterna kommer fördelas på två våningar i fyra mindre flerbostadshus. Gestaltningen har skett i samarbete med AIX arkitekter och gårdsmiljön ihop med Sweco.
Kopparstaden, som är Faluns allmännyttiga bostadsbolag har valt att bygga i trä – från stomme till inredning. Detta för att minska klimatpåverkan av deras byggande och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. ByggPartner kommer att vara totalentreprenör för projektet som har byggstart våren 2021 och planeras stå klart för inflyttning sommaren 2022.

Kopparstaden väljer att bygga i Sundborn för att utöka mixen av boendeformer i byn och på så sätt möjliggöra att fler kan bo kvar i bygden med hyresrätt som alternativ. Planområdet gränsar till den äldre bebyggelsen i Sundborns by och de miljöer som Carl Larsson återgivit i sina målningar. Den arkitektoniska utformningen för nya bebyggelsen är därför viktig inom planområdet och styrs även i detaljplanen.
AIX arkitekter har en lång historia av att arbeta med träarkitektur och har god kunskap om hur det lokala trämaterialet bidrar till mindre klimatutsläpp.

  • Projektets namn: Sundborn
  • Uppdrag: nyproduktion av hyresrätter
  • Byggår: 2021 – 2022
  • Ort: Falun
  • Kund: Kopparstaden
  • Typ: bostad