Många funktioner i Hemlingborg

Hemlingborg blir navet i den nya Stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle. Huset kommer att få flera samhällsviktiga funktioner. Bild: White arkitekter

I den nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle bygger vi skola, förskola, vårdboende och idrottshall. Projektet heter Hemlingborg och genomförs i partnering tillsammans med Gavlefastigheter och Gavlegårdarna.

Projekteringsarbetet för Hemlingborg genomfördes under ett års tid 2019-2020 av Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och ByggPartner i samverkan. Hösten 2020 inleddes byggandet av det stora multifunktionella huset i Södra Hemlingby. Under ett och samma tak blir det vård- och omsorgsboende med 80 platser, en skola F-6, en förskola för 120 barn och en idrottshall. Byggnaden kommer att uppföras med en stomme i massivträ, vilket bland annat ska minimera projektets klimatpåverkan och ge bättre inomhusmiljö. Projektet genomförs i projektformen partnering, vilket innebär att det sker i en öppen dialogbaserad process mellan parterna och de olika kommunala verksamheterna.

 

  • Projektets namn: Hemlingborg
  • Uppdrag: nyproduktion av hyresrätter
  • Byggår: 2020 – 2022
  • Ort: Gävle
  • Kund: Gavlefastigheter, Gavlegårdarna
  • Typ: skola, vård/omsorg, idrottshall, förskola