• En byggpartner i ständig utveckling

Förmågan att anpassa sig efter marknadens föränderliga behov och nya lagkrav är av största vikt. ByggPartner strävar alltid efter proaktivitet när det gäller förändring och utveckling.

Humankapitalet

Vår viktigaste tillgång är medarbetarnas förmåga och prestationer som i slutänden avgör vår utveckling. Investering i kompetensutveckling och hälsa är avgörande. Ledarskapet ska värna om arbetsplatsens relationer och skapa bra förutsättningar för effektiv produktion.

 

Samarbetspartners

Som totalentreprenör ansvarar vi inte bara för våra egna prestationer, utan även för de som utförs av underentreprenörer, installatörer och materialleverantörer. Vi ser vikten av samförstånd och samarbete för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov. Vi utbildar våra strategiska partners i vårt sätt att driva entreprenader och säkerställer på så sätt effektivast möjliga byggprocess.

Industriellt byggande

Det industriella byggandet är för oss ett förhållningssätt som inte bara handlar om prefabriceringens fördelar och det modulära byggandet. Vi skapar en anda av ”best practice” där smarta lösningar systematiseras och delas i organisationens alla led. Våra erfarenheter gynnar såväl effektivitet som kundernas plånböcker.

 

Samordning och internationalisering av inköp

Trots att vi verkar inom rikets gränser har vi internationaliserat vårt perspektiv när det gäller inköp av material, något som är nödvändigt för de som vill överleva i hård konkurrens.