• Miljö & Kvalitet

Miljö

Medvetenheten om hur byggandet påverkar miljön har ökat väsentligt under de senaste åren.

Sedan december 2012 är vi ISO-certifierade.

Vi på ByggPartner baserar vår verksamhet på en helhetssyn där vi beaktar såväl kortsiktiga som långsiktiga miljöeffekter. Vår ambition är att erbjuda det mest miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på funktionalitet, kvalitet och pris.

Vi försöker exempelvis:

  • Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald.
  • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
  • Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
  • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål.
  • Aktivt samarbeta med kunder och andra samarbetspartners i miljöfrågor.
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete.

 

Kvalitet

ByggPartners ambition är att leverera tjänster och produkter som uppfyller – och helst överträffar – kundens krav, behov och förväntningar. En nära dialog och ett gemensamt beslutsfattande betraktar vi som en förutsättning för att uppnå denna målsättning.
Vårt arbete ska präglas av kompetens, ordning och reda, lagarbete samt ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med både kunder och andra samarbetspartners. I syfte att uppnå önskad kvalitet strävar vi efter ständiga förbättringar av oss själva och byggprocessen.

ISO-certifiering borgar för kvalitet

Sedan december 2011 är ByggPartner certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

ISO-certifieringen innebär att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga och att ByggPartner på allvar kan vara en utmanare till de stora byggbolagen. Förutom att det ger oss marknadsfördelar, innebär certifieringen att vi jobbar ännu mer strukturerat och ytterligare säkerställer kvalitet och miljöfokus i alla led.

Sedan 2003 har ByggPartner arbetet utifrån handböcker, som för att säkerställa att alla led arbetar på samma kvalitetsmedvetna sätt. Det kommer att fördjupas ytterligare i och med ISO-certifieringen.

Arbetet med ISO innebär dessutom att vi vidareutvecklar och fördjupar vår kunskap inom miljöområdet i alla led i organisationen.

ByggPartner Stockholm jobbar sedan länge med kvalitetssystemet BF9K. I och med ISO-certifieringen ersätts BF9K av den nya certifieringen.