• Kompetenta medarbetare är nyckeln till framgång

Många mervärden skapas i direktkontakten mellan medarbetaren och kunden. Det finns inget som kan ersätta kompetenta medarbetares engagemang. Därför är synen på medarbetarna av avgörande betydelse för vår framgång.

Kompetensbygget

Kompetensbygget är en viktig intern satsning på medarbetare som vill växa och är mer av en ständigt pågående förädlingsprocess snarare än en tidsbestämd utbildning. Förutom kompetenshöjning skapas ett enhetligt arbetssätt i byggprocessen. Här får våra talanger viktiga verktyg för att ta sig an större utmaningar i företaget. Vi utbildar inom ledarskap, samarbete, ekonomi, IT och entreprenadjuridik och anpassar oss i övrigt till bransch och marknadstrender. Kompetensbygget har även en introduktionsdag för alla nyanställda, ett viktigt led i vår strävan efter att bevara den kultur vi byggt upp inom företaget.

Examensarbete och praktik

Vi vill få kontakt med framtidens talanger så tidigt som möjligt och erbjuder studenter möjligheten att genomföra examensarbete och/eller praktik hos oss. På ByggPartner får du en stimulerande plattform och det stöd du behöver för att lyckas. Ett lyckat resultat betyder goda möjligheter att bli en av oss. Vi uppmuntrar alltid till stort eget ansvar och är noga med att erbjuda utmanande befattningar. Vi är aktiva på Nackademiens arbetsmarknadsdagar och söker aktiva samarbeten med liknande aktörer i Mälardalen för att fånga intresse och slussa studenter vidare till attraktiva utbildningar m.m.

Lediga jobb

Läs mer om hur det är att jobba på Byggpartner

Karriärsida

Ann-Louise Holmbom, HR-chef

Kontakta Ann-Louise för frågor gällande karriär på Byggpartner

0243-55 95 00