• Så jobbar vi

Kompetenta medarbetare är
nyckeln till framgång

Det finns inget som kan ersätta kompetenta medarbetares engagemang. Därför är synen på medarbetarna av avgörande betydelse för vår framgång.

Läs mer

Hälsa & Arbetsmiljö

Att våra medarbetare mår bra och känner sig trygga i sin arbetsmiljö, det är vår högsta prioritet. ByggPartner ligger långt framme i säkerhetsarbetet på våra byggarbetsplatser, men ingen är fullärd och vi tar löpande till oss nyheter kring metoder, redskap, utrustning och rutiner, både på våra byggen och på kontoren.

Läs mer

En byggpartner i ständig
utveckling

Förmågan att anpassa sig efter marknadens föränderliga behov och nya lagkrav är av största vikt. ByggPartner strävar alltid efter proaktivitet när det gäller förändring och utveckling.

Läs mer