• Experter på partnering

Partneringmodellen innebär att byggherre och byggbolag jobbar i nära samarbete och tillsammans löser ett uppdrag. I ByggPartners partneringuppdrag sker samarbetet med öppna böcker och präglas av förtroende, öppenhet och ärlighet. På så sätt säkerställs att alla inblandade drar åt samma håll och att alla bidrar med sina erfarenheter för att nå ett gemensamt mål. En viktig del av partnering är det gemensamma ansvaret och den kontinuerliga utvärderingen som sker genom hela projektet. Det inkluderar även ett gemensamt ekonomiskt ansvar, där kostnadsbesparingar eller vinster som görs till följd av projektoptimeringar fördelas mellan oss och vår kund.

ByggPartner är som allra bäst när vi får ta ett helhetsgrepp. Vår breda erfarenhet av samverkansprojekt gör oss särskilt kunniga inom partnering där vi jobbar ännu närmare kunden med stöd, råd och hög grad av transparens som resulterar i snabba, kostnadseffektiva och kundanpassade byggprojekt.

Det är många som berörs av ett byggprojekt – fastighetsägare, entreprenörsgrupp, medarbetare och de som ska använda eller bo i fastigheten. Att alla drar åt samma håll genom hela projektet och bidrar med sina erfarenheter för att uppnå effektiva och optimala lösningar – med fokus på både möjligheter och risker – det är partnering med ByggPartner.