• Samhällsengagemang & sponsring

ByggPartner är ett företag som är beroende av ett samhälle i utveckling. För oss är det självklart att ge någonting tillbaka. Vi är dessutom övertygade om att vårt samhällsengagemang bidrar med långsiktiga värden för varumärket ByggPartner. Våra samhällsengagemang omfattar i första hand idrottsrelaterad sponsring samt donationer till välgörande ändamål.

Sponsring

Vi på ByggPartner älskar idrott i allmänhet och lagidrott i synnerhet. Vi delar många av de värderingar som idrotten symboliserar och tror på vikten av ett starkt lagbygge. Att ge ekonomiskt stöd till lagidrotten känns därför som en självklarhet.

Långsiktighet är ett nyckelord i alla våra relationer, också inom sponsringen. Den övergripande målsättningen med sponsringen är att den ska generera bestående värden för varumärket ByggPartner. Engagemangen ska dessutom bidra till vidareutvecklingen av våra befintliga affärsrelationer och skapa förutsättningar för nya.

Beslutet om ett eventuellt engagemang baseras i huvudsak på följande:

• Gemensamma värdegrunder
• Exponeringsmöjligheter
• Utveckling av affärsrelationer