• Åpromenaden i Uppsala

Åpromenaden

"Ju större och ju mer komplicerat ett projekt är, desto bättre är det att arbeta med partnering"

Lars-Gunnar Sjöö, tidigare Bygg- och Fastighetsutvecklingschef på Uppsalahem

Åpromenaden är Uppsalahems största projekt sedan miljonprogrammets dagar. Det är också Uppsalahems fjärde partneringprojekt med ByggPartner.

Uppsalahem är en av Uppsalas största byggherrar med cirka 16 000 bostäder och nästan 30 000 hyresgäster. Åpromenaden, som ligger i omvandlingsområdet Kungsängen, omfattar drygt 270 lägenheter, garage och butiker i markplan.

Arbetet med Åpromenaden inleddes för tre år sedan och merparten av hyresgästerna har flyttat in. Uppsalahem valde samverkansformen partnering.
– Det är bättre att vara partners än skilda parter. Med partnering arbetar man mot gemensamt upprättade mål för projektet och med öppen ekonomi och redovisning, berättar Lars-Gunnar Sjöö som är tidigare Bygg- och Fastighetsutvecklingschef på Uppsalahem och lägger till:
– Ju större och ju mer komplicerat ett projekt är, desto bättre är det att arbeta med partnering. Åpromenaden har gått mycket bra. Budgeten har hållits och kvaliteten är hög.

Lars-Gunnar Sjöö har lång erfarenhet från byggbranschen, bland annat som plats- och utvecklingschef, entreprenör och byggherre. Han har alltid förespråkat partnering.

– Det är en samverkansform som definitivt vinner i längden. Men som alltid gäller det att välja en bra entreprenör som man känner tillit för och som har bra anställda.

Uppsalahem är en populär hyresvärd och bolaget arbetar långsiktigt med att utveckla sina bostäder. Nu pågår planeringsarbetet för ett annat projekt. Även då ska Uppsalahem och ByggPartner arbeta mot gemensamt upprättade mål för projektet.

Åpromenaden i Uppsala

Antal lägenheter: 276 st

Färdigställs: 2018

Projektform: Partneringprojekt