• Organisation

Vår organisationsfilosofi baseras på målsättningen om en effektiv och kundorienterad byggprocess. Nyckeln till framgång är kompetenta och engagerade medarbetare.

Vi tror på enkelhet och fördelarna med att delegerat ansvar till självständiga och väl fungerande arbetsgrupper.

Vår platta organisation stimulerar en öppen och direkt kunddialog som ökar förståelsen för krav och behov samtidigt som riskerna för missförstånd i minimeras.

Hos ByggPartner råder det sunda förnuftet i jakten på effektivitet.

Styrelsen

Läs mer om styrelseledamöterna

 

Koncernledningen

Läs mer om koncernledningen

 

Entreprenadledningen

Läs mer om entreprenadledningen

 

Projektorganisation

Vår projektorganisation beskrivs bäst i form av en treenighet som består av en arbetschef, en platschef och en entreprenadingenjör. Detta team mönstrar vi i alla entreprenadprojekt som överstiger 10 MSEK.

Arbetschefen har det övergripande ansvaret och är platschefens viktigaste bollplank i strategiska frågor kring projektet. Platschefen fungerar som VD i det aktuella projektet, med befogenheter och ansvar för alla viktiga beslut, såväl ekonomiska och produktionsmässiga. Entreprenadingenjören finns med som ett stöd och arbetar huvudsakligen med projektering, planering och inköp.

Om inget oförutsett inträffar är det alltid samma tre personer som leder kunden genom projektet, från start till överlämnandet av den färdiga produkten.