• Hållbarhet på många vis

Vi som företag har ett stort ansvar, som inköpare av varor och tjänster, som opinionsbildare, som arbetsgivare och som nyfiken utvecklare. Inom alla dessa områden vill vi på ByggPartner vara ett föredöme, visa ansvarstagande och initiativförmåga.

Vår syn på hållbarhet

Vi har en öppen syn på hållbarhet. Den bygger på vetskapen om att hållbarhet inte är en enda isolerad sak, utan består av en massa faktorer som är sammanlänkade i ett komplext nät.

Läs mer

Miljömässig hållbarhet

Vi kan som stort byggföretag påverka både kunder och leverantörer att fatta beslut som innebär mindre miljöbelastning. Ett gemensamt miljöarbete inom projekten kan ge god effekt.

Läs mer

Social hållbarhet

ByggPartner är ett företag som tar sin roll i lokalsamhället på stort allvar. Vi vill vara en sund och uppskattad arbetsgivare och en kraft att räkna med för de orter där vi lever och verkar.

Läs mer

Smartare beslut med LCA

Genom livscykelanalyser (LCA) lägger vi all fakta på bordet för att kunna ta smartare beslut kring bland annat material, inköp, byggmetoder och installationer.

Läs mer