• Om Byggpartner

ByggPartner är ett renodlat byggföretag med bas i Dalarna och marknad i Mellansverige. Vår verksamhet omfattar byggentreprenad, byggservice samt ställningar och fallskydd. De flesta av våra entreprenadprojekt sker i partnering, för större nytta och mindre risk.

Tre stabila verksamhetsområden

Vår verksamhet är uppdelad i tre olika verksamhetsområden; Byggentreprenad, Byggservice samt Ställningar och fallskydd. Byggentreprenad är vårt största verksamhetsområde. Här arbetar vi med ny-, till- och ombyggnationer av bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Inom Byggservice tar vi oss an mindre projekt inom nybyggnationer och renoveringar, ofta via ramavtal samt pågående servicekontrakt. Ställningsentreprenaden sker via vårt dotterbolag JUF, som specialiserar sig på storskaliga ställningsprojekt, huvudsakligen inom bostad och industri.

Läs mer

Tre expansiva regioner

Vi genomför projekt i regionerna Dalarna-Gästrikland, Mälardalen och Stockholm, från kontor i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Gävle och Västerås. Vi har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte vi cirka 1,9 miljarder kronor och hade en rörelsemarginal på 3,7%. I Stockholm och Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion. I Dalarna-Gästrikland är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Grundaren Bo Olsson är huvudägare i ByggPartner.

En byggpartner med sunt förnuft

Vi ska vara ett byggföretag som tänker och agerar sunt, det är vårt löfte till våra kunder och till oss själva. För oss handlar ett sunt beteende om enkelhet, fokus på lösningar, beslutsmässighet och ett tryggt samarbete. Det ska kännas bra att jobba med oss. På många vis. Sunt handlar också om långsiktig hållbarhet i våra uppdrag, för människan, ekonomin och miljön. Att jobba med oss – och hos oss – ska kännas som att arbeta med ett litet företag med självstyre och snabba, enkla beslutsvägar. Samtidigt har vi det stora företagets kapacitet, trygghet och kompetens.

Läs mer

Vår värdegrund

Vår värdegrund kan sammanfattas i ett ord: sunt. Detta präglar vår affärsmodell, som innehåller ett antal ställningstaganden, metoder och förutsättningar som tillsammans bidrar till att vi är ”Den sunda byggaren”. Vår värdegrund säger mycket om hur vi vill jobba, vilka projekt vi föredrar och vilka mål vi sätter upp för verksamheten. Vårt arbetssätt är baserat på lång erfarenhet och en oupphörlig nyfikenhet och drivkraft. Vi utforskar ständigt nya upplägg, material och tankesätt, men utgår alltid från våra grundläggande och sunda värderingar.

Våra mål

Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder och aktieägare. Utöver det har ByggPartners styrelse och ledningsgrupp fastställt följande långsiktiga målsättningar för verksamheten: På våra geografiska marknader ska vi uppfattas som den främsta utmanaren till de börsnoterade byggbolagen. Bibehållen marknadsposition i Dalarna och en fortsatt tillväxt i Uppsala, Mälardalen och Stockholm. Bibehållen lönsamhet och fortsatta effektiviseringar av såväl administration som produktion.

Läs mer

Hälsan är viktig för oss

Medarbetarna är vår absolut viktigaste tillgång. Med friska och glada kollegor får vi en trivsam arbetsplats och kan lättare nå gemensamma framgångar. Vi har klara ambitioner och tydliga mål för hur vi ska behålla och utveckla hälsan hos våra medarbetare. Tillsammans med Previa Företagshälsovård genomför vi kontinuerliga hälsoundersökningar.

Läs mer

Historik

ByggPartner startade i Falun 1992 och har utvecklats från ett mindre byggserviceföretag till ett fullskaligt byggentreprenadsföretag med kompletterande byggservice och fastighetsutveckling. Via länken listar vi ett antal viktiga milstolpar i vår utveckling.

Läs mer