23 oktober, 2019

Vi gör hållbart fönsterbyte i Salabacke

Flygfoto över Salabacke i Uppsala 1966. Området ritades av dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche i början av 1950-talet och anses särskilt värdefullt ur bevarandesynpunkt. Foto: Upplandsmuseet

När 7 000 fönster ska bytas gäller det att göra hållbara val. Vi samverkar med Uppsalahem för att byta fönstren i Salabackar – till träfönster i ursprunglig stil.

Salabackar i Uppsala är ett trivsamt och tidstypiskt bostadsområde från 1950-talet. Området ritades av den kände Uppsalaarkitekten Gunnar Leche och har behållit sin karaktär genom åren.
Området pekas ut som ”särskilt värdefull bebyggelse” i ett beslut av kommunfullmäktige. Husen har god kvalitet, men fönstren börjar efter 69 år bli i så dåligt skick att de måste bytas.
ByggPartner och Uppsalahem har skrivit en avsiktsförklaring för att i partnering ta fram en hållbar lösning för fönsterbyte i denna särskilt värdefulla bebyggelse. Planen är att ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster. Målsättningen är att genomföra etapp 1 under 2020.