4 juni, 2018

SvD analyserar ByggPartner – ”Nu blommar det”

Svenska Dagbladets Börspuls har analyserat ByggPartner och ser potential i företaget och aktien.

Svenska Dagbladets Börspuls har analyserat ByggPartners aktie och ser potential. Man tar fasta på att ByggPartner i Q1-rapporten stärkte marginalen trots den stränga vintern, och att ByggPartners inriktning mot kommunalägda bostadsbolag och kunder utanför Dalarna bör vara en god strategi även om bostadsmarknaden skulle försvagas.

”Är man inte negativ till byggsektorn så är ByggPartner klart köpvärt”, skriver man i artikeln.