24 januari, 2019

Pressinbjudan: Samlar kunder för dialog om hållbart byggande

Hur samverkar vi för att utvecklas?

Hållbart byggande och klimatfrågor är heta områden i byggbranschen. ByggPartner tillsammans med sina kunder delar ambitionen att utvecklas inom området – man vill gå från ord till handling. För att ByggPartner som entreprenör, utförare ska kunna utvecklas krävs ett nära samarbete med kunder. Samverkan kräver att man tänker och agerar på nya sätt, använder nya verktyg och skapar öppna, tillåtande modeller.

Livscykelanalyser är ett utmärkt verktyg för att bestämma olika material och lösningars hållbarhet. I ett skolbygge i Sala har ByggPartner analyserat material- och teknikval som underlag för beslut. Resultatet är överraskande och omkullkastande, vilket har föranlett ledningen att ta krafttag i frågan. Genom att bjuda in kunder för dialog och samarbeten öppnar företaget för en stark utveckling. Tanken är att skapa projekt som fungerar som testbäddar och innovationsarenor för ett hållbart byggande.

Nästan 100 anmälda deltagare från Dalarna och angränsande län visar hur viktig frågan är i branschen.

Välkommen att delta i workshopen torsdag den 24 jan eller i presskonferensen som hålls
kl. 14.45! Mötet hålls i Domnarvsgården, Borlänge.

Varmt välkommen!

Vd Fredrik Leo, ByggPartner

gm

Åke Persson

ByggDialog Dalarna