Nyheter

5 november, 2018

Maserskolan får ny matsal och kök

ByggPartner ska bygga ett nytt kök med tillhörande matsal i en friliggande nybyggnad.

16 augusti, 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

ByggPartner redovisar rekordhög omsättning och orderstock.

9 juli, 2018

Ombyggnad kontor Skatteverket, Falun

Stenvalvet har anlitat ByggPartner för att bygga om Skatteverket i Falun. Projektet uppgår till 27 miljoner kronor, platschef blir Tommy Larsson.

9 juli, 2018

Fortsatt förtroende från Masmästaren

ByggPartner får fortsatt förtroende från Masmästaren och har tilldelats projektet Kv. Repslagaren.

9 juli, 2018

Förråd och kontor Boliden

ByggPartner bygger nytt förråd för Boliden i Garpenberg. Byggnaden kommer att inrymma ytor för lager, omklädning och kontor.

25 juni, 2018

ByggPartner bygger cykelparkeringshus i Uppsala

ByggPartner har fått i uppdrag att bygga ett cykelparkeringshus för Uppsala kommun. Projektsumman uppgår till 47 miljoner kronor.