5 november, 2018

Maserskolan får ny matsal och kök

ByggPartner ska bygga ett nytt kök med tillhörande matsal i en friliggande nybyggnad.

Projektvolym 27 Mkr
Platschef Tomas Bengtsson
Beställare Borlänge Kommun
Utförandeentreprenad