9 juli, 2018

Förråd och kontor Boliden

ByggPartner bygger nytt förråd för Boliden i Garpenberg. Byggnaden kommer att inrymma ytor för lager, omklädning och kontor.

Projektet uppgår till cirka 30 miljoner kronor och Thomas Björn kommer vara platschef.

Beställare är Boliden Minerals AB.