4 april, 2019

ByggPartner medlem i Sweden Green Building Council

ByggPartner är nu medlem i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart sammhällsbyggande. Vi ser det här som ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete.

Sweden Green Building Council är en medlemsorganisation som sedan starten 2009 lockat över 350 medlemmar. Bland medlemmar finns företag, kommuner, statliga och kommunala bolag, högskolor och organisationer. Organisationen arbetar konkret för ett hållbart sammhällsbyggande.

Medlemmarna i Sweden Green Building Council går före och driver på samhällsutvecklingen. Vi arbetar tillsammans för att påverka näringslivet och politiken. Målet är att utvecklingen av byggnader, stadsdelar och infrastruktur ska bli långsiktigt hållbara – både ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv.

Vision

Visionen är att den svenska samhällsbyggnadssektorn är världsledande inom hållbart byggande.

Sweden Green Building Council banar väg för den svenska samhällsbyggnadssektorn att leverera hållbara lösningar i och utanför Sverige.