9 maj, 2018

Första spadtagen för förskola i Avesta

ByggPartner i Dalarna AB har erhållit byggentreprenad för ett äldreboende samt en förskola i Avesta åt Gamla Byn AB.

Den 26 april togs de första spadtagen inför byggentreprenaden åt Gamla Byn AB. Projektet omfattar att i partnering uppföra ett äldreboende med fyra avdelningar samt en förskola med sex avdelningar i området Balders Hage i Avesta.