25 juni, 2018

ByggPartner bygger cykelparkeringshus i Uppsala

ByggPartner har fått i uppdrag att bygga ett cykelparkeringshus för Uppsala kommun. Projektsumman uppgår till 47 miljoner kronor.

Cykelparkeringshuset kommer att bli 2 100 m²​ och inrymma ca 1 200 parkeringsplatser.

Mer information hittas på den här länken från Uppsala kommun.