Nu har barnen flyttat in i Baldershage

I Avesta i södra Dalarna, har vi byggt ett hus med namnet Baldershage, Det är en modern byggnad som innehåller både äldreboende och förskola. Två syften som kompletterar varandra när barn och äldre kan samsas under samma tak och dela vardagliga händelser över generationsgränserna.
Förutsättningarna för projektet var att Avesta kommun behövde både förskoleplatser och bostäder anpassade för dementa. Man valde då att kombinera dessa i en byggnad. Nu är byggnaden i drift, efter knappt två års byggtid. I den moderna byggnaden kombineras barnomsorg och och äldreboende. De totalt sju förskoleavdelningarna rymmer 130 barn och i de 36 lägenheterna finns trygga bostäder för äldre. I huset finns även ett tillagningskök som ska förse Baldershages alla gäster med mat, men även leverera till boenden i det intilliggande Baldersgården samt Björkhagen i Krylbo. Under våren 2020 flyttade förskolebarnen in i Baldershage. Pensionärerna flyttar in eftersom.

Press

30 Juni, 2020

ByggPartner bygger hyresrätter åt Ludvigssons i Västerås

ByggPartner och MILU Fastigheter AB (del av Ludvigssons Fastigheter koncernen) har tecknat avtal om uppförandet av ett flerbostadshus med cirka 174 hyresrättslägenheter. ...

18 Juni, 2020

ByggPartner bekräftar tilldelning av vård- och omsorgsboende för Gagnefs kommun

ByggPartner bekräftar tilldelning för ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre som ska byggas i Gagnefs kommun, med tänkt placering i Högsveden i Mockfjärd. Boendet kom...

Se fler pressmeddelanden hos Cision

Kontakt

Kommunikation och marknadsföring

Jakob Falkerby, kommunikationsansvarig

Telefon: 070-345 13 16

jakob.falkerby@byggpartner.se

Presskontakt

Fredrik Leo, VD

Telefon: 076-677 66 10

fredrik.leo@byggpartner.se