Information om aktien

Generell information om aktien

Kortnamn        BYGGP
ISIN-kod          SE0009242324

Handel med aktien sker på NASDAQ OMX First North Premier Stockholm.

Certified Adviser från den 6 mars 2017 är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. Pareto Securities agerade Certified Adviser åt ByggPartner fram till den 6 mars 2017, telefon 08-402 50 00.

FÖRSLAG TIll UTDELNING 2018

Mot bakgrund av det starka orderläget med ökad andel partnering och att det för tillfället inte finns några investeringsbehov i verksamheten föreslår styrelsen en utdelning på 2,75 kronor per aktie. ByggPartner håller årsstämma den 8:e maj 2019.

UTDELNINGSPOLICY

Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt, beroende av ByggPartners behov av medel för att utveckla verksamheten.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Antalet aktieägare per den 28 februari 2019 uppgick till 3 752. Majoriteten av ByggPartners ägare återfinns i Sverige och består främst av finansiella och institutionella organisationer. Den största ägaren är AB Surditet (bolagets grundare Bo Olsson) som innehar 24,66 procent av rösterna, följt av Länsförsäkringar som har 13,40 procent av rösterna. Tredje största ägaren, mätt i röster, är Nordea Livförsäkring, som innehar 4,74 procent av rösterna.

AB Surditet 24,66 %

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 13,40 %

Nordea Livförsäkring Sverige AB 4,74 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension 4,20 %

LGT BANK LTD 4,05 %

Tore Hallersbo 2,63 %

Växjö Entreprenad Aktiebolag 2,21 %

Dalakvartetten Huskonsult AB 1,92 %

Lifro Invest AB 1,92 %

Sjulsarvet Invest AB 1,92 %

Övriga ägare 38,35 %

VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq group. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Företag på First North Premier omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden – Nasdaq Stockholm. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North Premier kan där för vara väsentligt högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på First North Premier har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterföljs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.