Finansiella rapporter

Montering av massivträmoduler till äldreboendet Slottet i Falun. Ett partneringprojekt mellan Falu kommun och ByggPartner.

Här kan du ladda ner våra finansiella rapporter genom att klicka på respektive länk.

Finansiella rapporter

2020

Audiocast Presentation delårsrapport 2020-Q2

Investor Presentation 2020 Q2 (Sv)

Delårsrapport 2020-Q2

Audiocast Presentation delårsrapport 2020-Q1

Investor Presentation 2020 Q1 (Sv)

Delårsrapport 2020-Q1

2019

Bokslutskommuniké 2019-12-31

Audiocast Presentation delårsrapport 2019-Q4

Investor Presentation 2019 Q4 (Sv)

Audiocast Presentation delårsrapport 2019-Q3

Delårsrapport 2019 Q3

Investor Presentation 2019 Q3 (Sv)

Investor Presentation 2019 Q3 (Eng)

Delårsrapport 2019 Q2

Investor Presentation 2019 Q2

Audiocast Presentation Delårsrapport 2019-Q2

Delårsrapport 2019 Q1

Investor Presentation 2019 Q1

Audiocast Presentation Delårsrapport 2019-Q1

2018

Bokslutskommuniké 2018-12-31

Investor Presentation 2018 Q4

Delårsrapport 2018 Q3

Investor Presentation 2018 Q3

Delårsrapport 2018 Q2

Delårsrapport 2018 Q1

2017

Bokslutskommuniké 2017-12-31

Investor Presentation December 2017

Delårsrapport 2017 Q3

Delårsrapport 2017 Q2

Company Presentation 2017 Q2

Delårsrapport 2017 Q1

2016

Bokslutskommuniké 2016-12-31

Delårsrapport 2016 Q3

2015

Finansiella rapporter 2015 enligt IFRS

 

ByggPartners årsredovisningar

ByggPartner årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2005/2006

Årsredovisning 2004/2005

Övrigt

Tillägg till prospekt avseende Inbjudan till förvärv av aktier i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)