Finansiell kalender

Här är Byggpartners finansiella kalender.

Årsredovisning 2018: 17:e april 2019

Delårsrapport januari-mars 2019: 8:e maj 2019

Årsstämma 2019: 8 maj 2019

Delårsrapport januari-juni 2019: 9:e augusti 2019

Delårsrapport januari-september 2019: 12:e november 2019

Bokslutskommuniké 2019: februari 2020

 

ByggPartner tillämpar tyst period 30 dagar före publicering av finansiella rapporter.