Finansiell kalender

Här är Byggpartners finansiella kalender.

  • Bokslutskommuniké 2020: den 18 februari 2021
  • Årsredovisning 2020: vecka 16 2021
  • Delårsrapport januari-mars 2021: den 18 maj 2021
  • Årsstämma 2021: den 18 maj 2021
  • Delårsrapport april-juni 2021: den 13 augusti 2021
  • Delårsrapport juli-september 2021: den 17 november 2021
  • Bokslutskommunikè 2021: februari 2022

ByggPartner tillämpar tyst period 30 dagar före publicering av finansiella rapporter.