Finansiell kalender

Här är Byggpartners finansiella kalender.

Delårsrapport jan – jun 2018: 16 augusti 2018 8:30

Delårsrapport jan – sep 2018: 15 november 2018 8:30

Bokslutskommuniké 2018: februari 2019

 

ByggPartner tillämpar tyst period 30 dagar före publicering av finansiella rapporter.