• Byggpartners styrelse

Styrelsen utses av årsstämman och ska enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst tio medlemmar, utan suppleanter. Styrelseuppdraget gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter att ledamoten utsågs. Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter och att ansvara för Bolagets organisation. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. För närvarande består ByggPartners styrelse av sex ledamöter. Här kan du läsa mer om dem.

Torsten Josephson

Torsten Josephson, född 1953.

Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers.

Andra pågående uppdrag: VD i Ancore Fastigheter AB, Kundvagnen Kolven AB, Långeberga Logistik AB, styrelseordförande i 3D Fastigheter AB, Berg & Gren Arkitektkontor AB, styrelseledamot i Järntorget Byggintressenter AB, Järntorget Fastigheter AB, Prioett AB, Aktea Energy AB, Clarence Morberg Fastigheter AB, Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB och Stiftelsen för Olle Engquist-priset samt styrelsesuppleant i Samhällsbyggarna Sverige AB och Berggren & Mattsson Holding AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 51 300 aktier i ByggPartner genom närstående bolag.

Louise Nilsson

Louise Nilsson, född 1967.

Styrelseledamot sedan 2006.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi (redovisning) från Luleå Tekniska Högskola och auktoriserad revisor.

Andra pågående uppdrag: VD i Priveq Investment V (A) och (B) AB, styrelseordförande i Priveq GP III AB och Priveq Investment Fund III AB, styrelseledamot i 21 Grams Holding AB (med uppdrag i koncernbolag), Ports Group AB (med uppdrag i koncernbolag), CSAM Invest AS (med uppdrag i koncernbolag), Priveq Holding V AB, Priveq Advisory AB samt Priveq LN I och LN II AB.

Aktieinnehav: - aktier i ByggPartner.

Bo Olsson

Bo Olsson, född 1948.

Styrelseledamot sedan 1992.

Utbildning: Ingenjörsexamen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Surditet Holding samt AB Surditet (med uppdrag i koncernbolag) samt Söderblick Utveckling AB, styrelseledamot i Vidbynäs Anläggnings AB, ECOdc mark i Dalarna AB och styrelsesuppleant i AB Juration, AB Sorptans, AB Sortion, AB Atementsamt AB Duction.

Aktieinnehav: 2 985 949 aktier i ByggPartner genom närstående bolag, och 31 500 aktier i ByggPartner privat.

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp, född 1960.

Styrelseledamot sedan oktober 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mekonomen AB (publ) och Storyfire AB samt styrelseordförande och verkställande direktör i Skåntorp&Co AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 10 000 aktier i ByggPartner genom närstående bolag.

Tore Hallersbo

Tore Hallersbo, född 1955.

Styrelseledamot sedan november 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Norvatek Invest AB (med uppdrag i koncernbolag), Indubygg AB (med uppdrag i koncernbolag) och Tore Hallersbo AB (med uppdrag i koncernbolag).

Styrelseledamot i Envac AB, Sigicom AB, Con-FormAS (med uppdrag i koncerbolag) och AcobaiFLUX AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 34 482 aktier i ByggPartner genom närstående bolag, och 318 471 aktier i ByggPartner privat.

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman, född 1961.

Styrelseledamot sedan maj 2018.

Utbildning: Kandidatexamen från Uppsala Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ), styrelseordförande i Nivika Fastigheter AB, styrelseledamot i Örndalen Holding AB med dotterbolag, Byggabo i Pajala AB, Cibus AB (publ), Elevenate AB samt det egna bolaget Salnecke Slott AB. Elisabeth är ledamot i tekniska nämnden samt ledamot i kretsstyrelsen i Enköping Kommun.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: - aktier i ByggPartner.

Aktieinnehav uppdaterade med FI rapportering fram till den 28 februari 2019.