• Byggpartners styrelse

Styrelsen utses av årsstämman och ska enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst tio medlemmar, utan suppleanter. Styrelseuppdraget gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter att ledamoten utsågs. Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter och att ansvara för Bolagets organisation. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. För närvarande består ByggPartners styrelse av sex ledamöter. Här kan du läsa mer om dem.

Tore Hallersbo

Tore Hallersbo, född 1955.

Styrelseordförande sedan maj 2019.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Uniwater AB, styrelseledamot i Sigicom AB, styrelseledamot i Envac AB, styrelseledamot i Tore Hallersbo AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 70 540 aktier i ByggPartner genom Tore Hallersbo AB och 345 471 aktier i ByggPartner privat.

Bo Olsson

Bo Olsson, född 1948.

Styrelseledamot sedan 1992.

Utbildning: Ingenjörsexamen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Surditet Holding samt AB Surditet (med uppdrag i koncernbolag) samt Söderblick Utveckling AB, styrelseledamot i Vidbynäs Anläggnings AB, ECOdc mark i Dalarna AB och styrelsesuppleant i AB Juration, AB Sorptans, AB Sortion, AB Atementsamt AB Duction.

Beroende: Ledamoten anses beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 2 985 949 aktier i ByggPartner genom närstående bolag, och 31 500 aktier i ByggPartner privat.

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp, född 1960.

Styrelseledamot sedan oktober 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Vice styrelseordförande Mekonomen AB (publ), Styrelseledamot i Cellink AB (publ.) Styrelseordförande Plint Holding AB och Ljung&Sjöberg AB. Grundare och styrelseordförande i Nielstorp AB och Skåntorp&Co AB, där också VD.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 10 000 aktier i ByggPartner genom närstående bolag.

Torsten Josephson

Torsten Josephson, född 1953.

Styrelseledamot sedan maj 2019. Styrelseordförande för ByggPartner 2013-2019.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers.

Andra pågående uppdrag: VD i Ancore Fastigheter AB, Kundvagnen Kolven AB, Långeberga Logistik AB, styrelseordförande i 3D Fastigheter AB, Berg & Gren Arkitektkontor AB, styrelseledamot i Järntorget Byggintressenter AB, Järntorget Fastigheter AB, Prioett AB, Aktea Energy AB, Clarence Morberg Fastigheter AB, Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB och Stiftelsen för Olle Engquist-priset samt styrelsesuppleant i Samhällsbyggarna Sverige AB och Berggren & Mattsson Holding AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 51 300 aktier i ByggPartner genom närstående bolag.

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman, född 1961.

Styrelseledamot sedan maj 2018.

Utbildning: Kandidatexamen från Uppsala Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ), styrelseordförande i Nivika Fastigheter AB, styrelseledamot i Örndalen Holding AB med dotterbolag, Byggabo i Pajala AB, Cibus AB (publ), Elevenate AB samt det egna bolaget Salnecke Slott AB. Elisabeth är ledamot i tekniska nämnden samt ledamot i kretsstyrelsen i Enköping Kommun.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: - aktier i ByggPartner.

UTSKOTT

Revisionsutskottet
Helena Skåntorp, ordförande, ledamöter Elisabeth Norman och Torsten Josephson

Ersättningsutskottet
Helena Skåntorp, ordförande, ledamöter Elisabeth Norman och Torsten Josephson

Marknad/Digitaliseringsutskottet
Elisabeth Norman, ordförande, ledamöter Bo Olsson och Tore Hallersbo

Produktionsutskottet
Elisabeth Norman, ordförande, ledamöter Bo Olsson och Tore Hallersbo

Aktieinnehav uppdaterade med FI rapportering fram till 2020-09-30.