Revisor

Bolagets revisor är Ernst & Young AB, med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

Oskar Wall
Auktoriserad revisor

Oskar är främst inriktad på branscherna bygg och fastighet och är revisor för ett antal börsbolag och andra stora bolag.

Aktuella uppdrag bl.a Estea, Järntorget Byggintressenter, Oscar Properties, Sagax, Stendörren Fastigheter, Stockholmshem och Vattenfall.