• Byggpartners koncernledning

Sverker Källgården

Verkställande direktör för ByggPartner sedan 2013. Född 1968. Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan. Aktieinnehav: 71 975 aktier i ByggPartner.

Helena Blom

Ekonomi- och finansdirektör för ByggPartner sedan 2018. Född 1974. Utbildning: Civilingenjörsexamen från Uppsala Universitet samt kanditatekamen i ekonomi från Högskolan Dalarna.

Ann-Louise Holmbom

HR-Chef för ByggPartner sedan 2010. Född 1966. Utbildning: Samhällsvetenskap på Högskolan i Dalarna. Aktieinnehav: 6 000 aktier i ByggPartner.

Fredrik Leo

Vice verkställande direktör med ansvar för entreprenadverksameten för ByggPartner sedan 2017. Född 1972. Utbildning: Bygg -och Miljöteknik vid Högskolan Dalarna. Aktieinnehav: 6 000 aktier i ByggPartner.