• Byggpartners koncernledning

Fredrik Leo

Verkställande direktör med ansvar för ByggPartner sedan 2018. Född 1972. Utbildning: Bygg -och Miljöteknik vid Högskolan Dalarna. Aktieinnehav: 23 241 aktier i ByggPartner.

Helena Blom

Vice verkställande direktör med ansvar för segmentet Service samt Ställningar och fallskydd samt Ekonomi- och finansdirektör för ByggPartner sedan 2018. Född 1974. Utbildning: Civilingenjörsexamen från Uppsala Universitet samt kanditatekamen i ekonomi från Högskolan Dalarna. Aktieinnehav: 4 000 aktier i ByggPartner.

Ann-Louise Holmbom

HR-Chef för ByggPartner sedan 2010. Född 1966. Utbildning: Samhällsvetenskap på Högskolan i Dalarna. Aktieinnehav: 6 000 aktier i ByggPartner.