• Byggpartners ledning

Sture Nilsson

Verkställande direktör med ansvar för ByggPartner sedan 17 maj 2021. Född 1958. Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet. Aktieinnehav i ByggPartner: 0 aktier.

Jan Gilljam-Kroon

Jan Gilljam-Kroon

Arbetschef för ByggPartners region Stockholm sedan februari 2020. Född 1967. Utbildning: Byggnadsingenjör, Industriellt byggande Chalmers Högskola, Performance Management Stockholms Universitet samt Civilingenjörsprogrammet vid Handelshögskolan Stockholm. Aktieinnehav i Byggpartner: 0 aktier

Ann-Louise Holmbom

HR-Chef för ByggPartner sedan 2010. Född 1966. Utbildning: Samhällsvetenskap på Högskolan i Dalarna. Aktieinnehav i ByggPartner: 6 000 aktier.

Johan Karlsson entreprenadchef byggpartner Dalarna

Johan Karlsson

Entreprenadchef sedan 2020. Född 1975. Utbildning: Byggteknik vid Högskolan Dalarna. Aktieinnehav i Byggpartner: 100 aktier

Alf Lilletofte ByggPartner service

Alf Lilletofte

Arbetschef Byggpartner Byggservice sedan 2018. Född 1973. Utbildning: Gymnasial yrkesutbildning, yrkesbevis som träarbetare samt Byggmästare. Arbetat i byggbranschen i Sverige sedan 2003. Aktieinnehav i ByggPartner: 72 aktier.

Erik Foberg CFO ByggPartner

Erik Foberg

CFO för ByggPartner sedan 2021. Född 1974. Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet. Aktieinnehav i ByggPartner: 0 aktier.