• Sunda finanser ger trygghet

Stabil lönsamhet och sunda finanser bidrar till att kunder, leverantörer och medarbetare känner en större trygghet. Vi menar att lönsamhet är en förutsättning i skapandet av långsiktiga och förtroendefulla relationer. Kortnamn: BYGGP, Nasdaq First North Premier, Stockholm

Finansiell kalender, ByggPartner

Finansiell kalender

Klicka på länken nedan för att se ByggPartners finansiella kalender 2019.

Läs mer

Finansiella rapporter

Här hittar du alla våra finansiella rapporter.

Läs mer

Långsiktiga finansiella mål

Vi har som mål att ha en genomsnittlig årlig tillväxt om 10-15 procent samt en rörelsemarginal (EBIT) om minst fem procent.

Sunt förnuft från Dalarna

Vårt mål är att växa 10-15 procent årligen samt att ha en rörelsemarginal på minst fem procent

Helena Blom, CFO

Kontakt IR

Kontakta Fredrik Leo för frågor gällande Investor relations

076-677 66 10