• Sunda finanser ger trygghet

Stabil lönsamhet och sunda finanser bidrar till att kunder, leverantörer och medarbetare känner en större trygghet. Vi menar att lönsamhet är en förutsättning i skapandet av långsiktiga och förtroendefulla relationer. Kortnamn: BYGGP, Nasdaq First North Premier, Stockholm

Årsredovisning 2017

ByggPartner har sedan starten 1992 i Falun byggt på uppdrag av våra kunder och vi fokuserar på partnering. Dalarna, Stockholm, Mälardalen och Uppsala är våra hemmamarknader. Våra tre verksamhetsområden är Byggentreprenad, Byggservice samt Ställningar och fallskydd. Vi är med och utvecklar framtidens miljöer och i det arbetet löper hållbarhet som en röd tråd.

Läs mer

Bolagsstämma 2018

ByggPartner höll årsstämma den 16 maj i Falu Gruva i Falun. Årsredovisningen publicerades den 2 maj 2018. Här hittar du presentationer från årsstämman

Läs mer

Långsiktiga finansiella mål

Vi har som mål att ha en genomsnittlig årlig tillväxt om 10-15 procent samt en rörelsemarginal (EBIT) om minst fem procent.

Sunt förnuft från Dalarna

Vårt mål är att växa 10-15 % årligen samt att ha en rörelsemarginal på minst fem %

Sverker Källgården, VD

Kontakt IR

Kontakta Sverker Källgården för frågor gällande Investor relations

070-416 97 70