• Sunda finanser ger trygghet

Stabil lönsamhet och sunda finanser bidrar till att kunder, leverantörer och medarbetare känner en större trygghet. Vi menar att lönsamhet är en förutsättning i skapandet av långsiktiga och förtroendefulla relationer. Kortnamn: BYGGP, Nasdaq First North Premier, Stockholm

Finansiell kalender, ByggPartner

Finansiell kalender

Klicka på länken nedan för att se ByggPartners finansiella kalender 2020.

Läs mer

Finansiella rapporter

Här hittar du alla våra finansiella rapporter.

Läs mer

Våra finansiella mål

Vårt långsiktiga finansiella mål är en genomsnittlig årlig tillväxt om 10-15 procent samt en rörelsemarginal (EBIT) om minst fem procent. Vår övergripande ambition är att bli den ledande byggentreprenören i Sverige på partneringprojekt om 50 - 600 Mkr.

Sunt förnuft tar oss i mål

Vi ska bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50 - 600 miljoner kronor. Det är vår övergripande ambition.

Sture Nilsson vd Byggpartner Sture Nilsson, vd för ByggPartner

Kontakt IR

Kontakta Sture Nilsson för frågor gällande Investor relations

070-580 04 15