• Sunda finanser ger trygghet

Stabil lönsamhet och sunda finanser bidrar till att kunder, leverantörer och medarbetare känner en större trygghet. Vi menar att lönsamhet är en förutsättning i skapandet av långsiktiga och förtroendefulla relationer. Kortnamn: BYGGP, Nasdaq First North Premier, Stockholm

Finansiell kalender, ByggPartner

Finansiell kalender

Klicka på länken nedan för att se ByggPartners finansiella kalender 2020.

Läs mer

Finansiella rapporter

Här hittar du alla våra finansiella rapporter.

Läs mer

Utdelningspolicy

Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt, beroende på bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten.

Finansiella mål

Tillväxt: Bolaget har som mål att ha en genomsnittlig årlig tillväxt om minst tio procent över tid. Lönsamhet: Bolaget har som mål att ha en EBIT-marginal om minst fem procent.

Övriga mål

• Vi skall vara en av Sveriges ledande entreprenörer av partneringprojekt i spannet 50 - 600 Mkr. • Nöjda kunder • Nöjda medarbetare • Minska vår miljöpåverkan och öka vår sociala hållbarhet

Sunt förnuft tar oss i mål

Vi ska bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50 - 600 miljoner kronor.

Sture Nilsson vd Byggpartner Sture Nilsson, vd för ByggPartner

Kontakt IR

Kontakta Sture Nilsson för frågor gällande Investor relations

070-580 04 15