Covid-19: Våra åtgärder för att hindra smittspridning

Vi håller våra medarbetare och kunder informerade om läget kring Coronaviruset. Strävan är att hålla produktionen igång, utan att riskera våra medarbetares eller underentreprenörers hälsa.

För att hindra smittspridning av coronaviruset på arbetsplatser har vi som arbetsgivare ett ansvar att vidta förebyggande åtgärder. Vi kommunicerar våra riktlinjer löpande internt till våra medarbetare och underentreprenörer.

Allmänna förebyggande åtgärder kring resor och möten
Minimera resor som inte är affärskritiska
Möten via telefon eller dator är att föredra
Undvik fysiska möten, interna såväl som externa
Om möjligt flytta fram möten/utbildningar

Hindra smittspridning
Vi som företag ska agera i linje med övriga samhället när det gäller att undvik smitta och smittspridning. Internt kommunicerar vi sjukvårdens råd kring handhygien och beteenden.

Stanna hemma eller gå till jobbet
Medarbetare som är sjuka, d.v.s. har förkylningssymptom (liknande) stannar hemma för att undvika att smitta andra. Den som har testats positiv för covid-19, d.v.s. har fått detta bekräftat från sjukvården, ska meddela det till sin närmaste chef så snart som möjligt.
För alla våra friska medarbetare gäller arbete som vanligt, dock med hänsyn till ovanstående riktlinjer.
Vi uppmanar också våra medarbetare att även på sin fritid ta ansvar och efterleva myndigheternas rekommendationer för minskad smittspridning.

Underentreprenörer på arbetsplatsen
För våra underentreprenörer på arbetsplatser gäller som lägst ByggPartners riktlinjer och åtgärder för minskad smittspridning.