Sporthall Markusskolan

Ny idrottshall AvestaNy idrottshall Avesta

ByggPartner har fått i uppdrag av Gamla Byn AB att bygga en ny idrottshall i Avesta.

 Uppdraget avser nybyggnad av Idrottshall på Markusskolans skolgård mitt i centrala Avesta. Byggnaden ska förutom idrottshall också inrymma lokaler för trä- och syslöjd. Den nya byggnaden får en bruttoarea om 2.276 kvm

Kund: Gamla Byn AB

Tid: Etablering december 2017 och planerat avslut februari 2019

Projektvolym: ca 38 milj

Platschef: Michel Virdeby