hälsa454x208

Vi prioriterar hälsa & trivselVi prioriterar hälsa & trivsel

Det krävs mer än teoretiska och praktiska färdigheter för att lyckas på jobbet. Medarbetare som är friska och glada är inte bara en förutsättning för vår fortsatta framgång, utan skapar också trivsel och personlig harmoni.

Vi har klara ambitioner och tydliga mål för hur vi ska behålla och utveckla hälsan hos våra medarbetare. Tillsammans med Previa Företagshälsovård genomför vi kontinuerliga hälsoundersökningar, och får därigenom ett kvitto på medarbetarnas allmänna hälsa. Undersökningarna resulterar i en omfattande analys som - vid behov - hjälper oss att vidta rätt åtgärder.

Dessutom erbjuder vi samtliga medarbetare regelbunden träning, rehabilitering, kostrådgivning och annat stöd för att de ska trivas och må bra.

Allt för friskare, mer välmående och fortsatt högpresterande medarbetare.